Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Broszura informacyjna dotycząca prac budowlanych już dostępna

Wykonawca zadania przygotował broszurę poświęconą budowie linii. Materiał ten zawiera najważniejsze informacje dotyczące przebiegu prac, wykorzystywanego sprzętu, stosowanej technologii oraz bezpieczeństwa na budowie.


Broszura w wersji elektronicznej jest do pobrania tutaj. Zachęcamy do jej lektury.

 

 


 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna