Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Firmy

W budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska zaangażowanych jest kilka podmiotów. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., funkcję inżyniera kontraktu pełni spółka PSE Inwestycje, natomiast Wykonawcą jest konsorcjum firm IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. i ENPROM HVL Sp. z o.o.

INWESTOR-ZAMAWIAJĄCY:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.(PSE S.A.) – są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne.

PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.plINŻYNIER KONTRAKTU: 


PSE Inwestycje S.A.


PSE Inwestycje S.A. – to spółka należąca do Grupy Kapitałowej PSE. Firma wykonuje działania wspierające realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność spółki obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).


www.pse-inwestycje.pl


KONSORCJUM WYKONAWCÓW:


Lider konsorcjum:


 
IDS Energetyka Sp. z o.o.


IDS Energetyka Sp. z o.o. (spółka należąca do IDS-BUD S.A.) – to spółka powstała w związku z prężną rozbudową jednej z największych polskich firm budowlanych – IDS-BUD S.A., która wspiera ją swoim doświadczeniem. IDS-BUD skupia w swoich szeregach doświadczonych pracowników o wysokich kwalifikacjach. Inżynierowie spółki oraz jej pozostała kadra pracowali przy wielu projektach w kraju, takich jak: budowa linii 400 kV Ełk – Granica, budowa Mostu Północnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, CH Auchan, III nitki rurociągu „Przyjaźń́”, rurociągów dla PKN Orlen SA, Grupy Lotos i wielu innych.

www.ids-bud.pl


Członek konsorcjum:


ENPROM HVL Sp. z o.o.


ENPROM HVL Sp. z o.o. (spółka należąca do grupy ENPROM) – grupa ENPROM HVL to prężna firma gwarantująca najwyższą jakość́ wykonywanych usług w branży elektroenergetycznej na rynku polskim i zagranicznym. Realizuje liczne kontrakty dla PSE S.A., jak również̇ polskich spółek dystrybucyjnych. Firma opiera się̨ na doświadczonej, rzetelnej i doskonale wyszkolonej kadrze zarządzającej i nadzorującej prace, a także pracownikach o wysokich kwalifikacjach i długim stażu w branży elektroenergetycznej. Wieloletnie doświadczenie kadry oraz bogate zaplecze techniczno-sprzętowe pozwalają̨ przedsiębiorstwu na skuteczną realizację wszelkich zadań́ z zakresu budowy, przebudowy oraz remontów linii wysokich napięć́.

www.enprom.pl

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna