Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Radni Gminy Szamotuły spotkali się z Wykonawcą linii Piła Krzewina - Plewiska

28 czerwca w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, Radni Gminy spotkali się z przedstawicielami Wykonawcy linii. Rozmawiano o znaczeniu inwestycji, konsultacjach społecznych i przebiegu trasy linii. Wykonawcę reprezentowali Jakub Dębski, kierownik projektu, Piotr Mucha, dyrektor ds. formalnoprawnych i Jacek Miciński, rzecznik inwestycji.


Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania firm zaangażowanych w inwestycję. Rzecznik wyjaśniał, że budowa linii to inwestycja celu publicznego, realizowana na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, spółki Skarbu Państwa statutowo odpowiedzialnej za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Radni zostali poinformowani, że nowa linia Piła Krzewina - Plewiska zastąpi wysłużone połączenie 220 kV tej samej relacji. Nowa linia poprawi pewność dostaw energii elektrycznej do Wielkopolski, a także do północnych obszarów kraju, gdzie ze względu na mniejszą liczbę elektrowni konieczny jest jej dostarczanie z południa kraju.


Dużo miejsca poświęcono na omówienie kryteriów wytyczania trasy linii. Rzecznik podkreślał, że zdaje sobie sprawę, że sytuacja Gminy Szamotuły jest szczególna. Nie było w niej dotąd linii, natomiast głównym kryterium dla nowej trasy było znalezienie takiego terenu, gdzie linia mogłaby przebiegać jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej. Tym, między innymi, tłumaczono konieczność zmiany trasy linii w gminie Rokietnica, co skutkowało pojawieniem się około ośmiokilometrowego odcinka linii w gminie Szamotuły.


Następnie pokazano dokładną trasę, omówiono wszystkie korekty przebiegu, które zgłosili mieszkańcy gminy w procesie konsultacji. Radni mogli zobaczyć, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 350 metrów od projektowanej trasy linii, a sama linia niemalże w całości przebiegać będzie przez tereny rolne. Rzecznik na pytanie jednej z radnych, czy mieszkańcy akceptują inwestycję, odpowiedział, że z całą pewnością są osoby, które nie chciałyby linii w gminie, natomiast rozmawiano ze wszystkimi właścicielami i jeśli linia ma powstać, to obecny jej przebieg uznano jako optymalny. Rzecznik dodał, że na podstawie indywidualnych rozmów z właścicielami, przede wszystkim na etapie konsultacji, jest optymistycznie nastawiony jeśli chodzi o proces pozyskiwania zgód. W tym kontekście rozmawiano również o odszkodowaniach, które wypłacane będą na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych dla każdej nieruchomości. Otrzymają je wszyscy właściciele nieruchomości, które znajdą się w pasie
2 x 35 metrów od osi linii. Na koniec spotkania Radni otrzymali papierową wersję raportu z konsultacji społecznych, jakie Wykonawca prowadził w ubiegłym roku.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna