Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Wykonawca rozmawia z właścicielami z Czarnkowa. W październiku przedstawiciele terenowi pojawią się również w Połajewie.

W Czarnkowie odbyły się już pierwsze spotkania. W październiku o odszkodowaniach i wynagrodzeniach przedstawiciele Wykonawcy rozmawiać będą w Połajewie. Każdy właściciel działki otrzyma operat szacunkowy na podstawie którego obliczono należne rekompensaty. Właściciele otrzymają również egzemplarz umowy do zapoznania się. Wykonawca przypomina, że pierwsze spotkanie ma charakter informacyjny.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna