Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

W większości gmin trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości

Przedstawiciele terenowi pracują na odcinku linii od gminy Kaczory do gminy Szamotuły. Pierwsze akty notarialne podpisano również w gminie Dopiewo. Przypominamy, że każdy przedstawiciel posiada pełnomocnictwo Inwestora – PSE do prowadzenia rozmów w sprawie służebności przesyłu, ma również obowiązek przekazać właścicielowi projektu umowy.


Kwoty odszkodowań dla każdej nieruchomości szacowane są na podstawie operatów szacunkowych,które otrzymują właściciele działek.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna