Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Lokalizacja inwestycji

Szacowana długość linii 400 kV Piła – Krzewina Plewiska wyniesie około 100 km. Trasę planuje się wytyczyć przez teren kilku gmin województwa wielkopolskiego.  Finalny wariant trasy zostanie wyłoniony w toku konsultacji społecznych prowadzonych przez Wykonawcę. Aby zapoznać się z przebiegiem proponowanym przez Wykonawcę wystarczy kliknąć tutaj.

Na poniższym schemacie przedstawiono przebieg istniejącej linii 220 kV
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna