Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Przedstawiciele terenowi rozmawiają z właścicielami nieruchomości w gminach Kaczory, Ujście i Chodzież

Przedstawiciele Wykonawcy spotykają się z mieszkańcami Kaczor, Ujścia i Chodzieży. Podczas spotkań szczegółowo omawiane są umowy, a także kwoty rekompensat.

Pierwsze umowy podpisano już w lipcu. We wrześniu przedstawiciele pojawią się u mieszkańców gminy Czarnków.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna