Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Wariant realizacyjny bez zmian

W związku z pytaniami mieszkańców kierowanymi do Wykonawcy, a dotyczącymi informacji przekazywanych przez lokalnie działającą kancelarię prawną uprzejmie informujemy, że Wykonawca nie dokonywał żadnych zmian w przebiegu trasy linii.

Wariant realizacyjny, a więc wariant ostateczny przebiegu, to wariant 7 z uwzględnieniem kilkunastu korekt zgłaszany w toku konsultacji społecznych. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@liniapilaplewiska.pl), gdzie każdy mieszkaniec może otrzymać precyzyjną informację o przebiegu linii względem podanej działki. Obecnie wariant realizacyjny jest przedmiotem procedur planistycznych w większości gmin położonych na trasie nowej linii Piła Krzewina - Plewiska.

 


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna