Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Zakres prac

Wykonawca odpowiada za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że jest zobligowany do:

  • zrealizowania wszystkich prac projektowych i formalnoprawnych,
  • budowy odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV – na trasie od stacji elektroenergetycznej Plewiska do stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina,
  • rozbiórki istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska na całej jej długości.


Inwestycja zostanie zrealizowana do 2020 roku.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna