Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Ostrożnie z wypoczynkiem pod liniami przesyłowymi

Tylko w czerwcu doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów – na linii 220 kV Cieplice - Boguszów w miejscowości Podgórzyn na przewodach linii najwyższych napięć zawisł namiot porwany przez wiatr z pobliskiej łąki, a zaledwie dzień później na linii 220 kV relacji Łagisza – Wrzosowa - Joachimów w miejscowości Tuliszów miała miejsce kolizja paralotniarza z linką odgromową linii najwyższych napięć.

Takie sytuacje to zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne apelują o rozsądne wybieranie miejsca biwaku. Na niebezpieczeństwo porażenia prądem są także narażeni ludzie znajdujący się w pobliżu.

Podobne zdarzenia mogą również zakłócić pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - zwarcia wywołane przez kontakt przewodów linii z elementami namiotu czy paralotni mogą doprowadzić do wielogodzinnego wyłączenia linii, doprowadzającej prąd do kilku regionów w kraju.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. proszą o zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna