Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska