Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Aktualności

Spotkanie z mieszkańcami gminy Dopiewo

Około siedemdziesięciu mieszkańców gminy Dopiewo wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym w skórzewskim gimnazjum. W obecności przedstawicieli władz gminy rozmawiano m.in. o przebiegu linii na terenie Dopiewa. Rozmowy są częścią trwającego procesu konsultacji, który zakończy się wyborem ostatecznej wersji trasy linii w listopadzie 2016 r.
więcej »

Dwa spotkania konsultacyjne w gminie Połajewo

Mieszkańcy gminy Połajewo spotkali się z Wykonawcą linii w miejscowościach Krosin i Przybychowo. Spotkania konsultacyjno-informacyjne odbyły się odpowiednio w dniach 28 i 29 września.
więcej »

Komunikat Inwestora w sprawie spotkania z panem Piotrem Plakiem

Na prośbę PSE Inwestycje, zamieszczamy na stronie inwestycji komunikat Spółki.
więcej »

Analiza kolejnego wariantu trasy linii w Rokietnicy

Przedstawiamy wyniki analizy kolejnej wersji trasy na obszarze gminy Rokietnica (nazwa 1 TER)
więcej »

Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Piła Krzewina- Plewiska

Publikujemy opracowanie dotyczące zmiany rozkładu pól, w sytuacji, gdy przestaje działać jeden z torów linii 400 kV
więcej »

Trwają konsultacje w gminie Czarnków

Około osiemdziesiąt osób z gminy Czarnków wzięło łącznie udział w dwóch spotkaniach z wykonawcą linii Piła Krzewina – Plewiska. O inwestycji rozmawiano w Gębicach i Marunowie. Wykonawca zaproponował skorygowany przebieg linii, który we fragmentach odbiega od trasy istniejącej linii 220 kV. Mieszkańcy zgłosili uwagi do trasy linii.
więcej »

Spotkania z mieszkańcami gminy Ujście

Wykonawca linii rozpoczął konsultacje na terenie gminy Ujście. Pierwsze spotkanie, 20 września odbyło się w Węglewie, drugie dzień później w Chrustowie. Rozmawiano o przebiegu linii, jej oddziaływaniu i harmonogramie prac.
więcej »

Trwają konsultacje w gminie Rokietnica. Rozmawiano o wariantach 1 PRIM i 1 BIS zgłoszonych przez grupę mieszkańców Kobylnik

Mieszkańcy Rokietnicy krytycznie odnieśli się do koncepcji poprowadzenia wariantu zgodnie z trasą 1 PRIM i 1 BIS. Poparli linię w wariancie 7 zaproponowaną przez Wykonawcę. Pojawiły się również głosy sprzeciwu i postulaty budowy nowej linii w miejscu starego połączenia 220 kV lub w jego sąsiedztwie. Stanowisko w sprawie linii zajął także p. Bartosz Derech, wójt Rokietnicy. Wskazał wariant numer 7, jako ten, który w największym stopniu oddala się od zabudowy.
więcej »

Spotkanie z mieszkańcami gminy Chodzież

Mieszkańcy gminy Chodzież spotkali się na konsultacjach społecznych z Wykonawcą.
więcej »

Spotkanie z radnymi gminy Komorniki

Radni gminy Komorniki spotkali się na konsultacjach społecznych z Wykonawcą.
więcej »
Strona: 1234567891011
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna