Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Aktualności

Będzie kolejne spotkanie z mieszkańcami Szamotuł. Wykonawca zaprezentuje korekty trasy linii.

Zgodnie z ustaleniami po spotkaniach z mieszkańcami Szamotuł wykonawca linii Piła Krzewina – Plewiska przygotował korekty trasy linii na terenie gminy.
więcej »

Konsultacje w Szamotułach. Będą korekty trasy.

Wykonawca linii Piła Krzewina – Plewiska spotkał się z mieszkańcami gminy Szamotuły i rozmawiał o wariantach przebiegu trasy inwestycji. Po uwagach zgłoszonych przez mieszkańców wykonawca pracuje nad korektami trasy.
więcej »

Trzy spotkania konsultacyjne w gminie Oborniki.

Popówek (6.10) , Bąblin (10.10) i Górka (11.10), z mieszkańcami tych miejscowości spotkał się wykonawca linii Piła Krzewina – Plewiska. Rozmawiano o powodach zmiany trasy na terenie gminy, odszkodowaniach, a także kwestii prowadzenia upraw pod projektowaną linią.
więcej »

Spotkanie z mieszkańcami gminy Dopiewo

Około siedemdziesięciu mieszkańców gminy Dopiewo wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym w skórzewskim gimnazjum. W obecności przedstawicieli władz gminy rozmawiano m.in. o przebiegu linii na terenie Dopiewa. Rozmowy są częścią trwającego procesu konsultacji, który zakończy się wyborem ostatecznej wersji trasy linii w listopadzie 2016 r.
więcej »

Dwa spotkania konsultacyjne w gminie Połajewo

Mieszkańcy gminy Połajewo spotkali się z Wykonawcą linii w miejscowościach Krosin i Przybychowo. Spotkania konsultacyjno-informacyjne odbyły się odpowiednio w dniach 28 i 29 września.
więcej »

Komunikat Inwestora w sprawie spotkania z panem Piotrem Plakiem

Na prośbę PSE Inwestycje, zamieszczamy na stronie inwestycji komunikat Spółki.
więcej »

Analiza kolejnego wariantu trasy linii w Rokietnicy

Przedstawiamy wyniki analizy kolejnej wersji trasy na obszarze gminy Rokietnica (nazwa 1 TER)
więcej »

Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Piła Krzewina- Plewiska

Publikujemy opracowanie dotyczące zmiany rozkładu pól, w sytuacji, gdy przestaje działać jeden z torów linii 400 kV
więcej »

Trwają konsultacje w gminie Czarnków

Około osiemdziesiąt osób z gminy Czarnków wzięło łącznie udział w dwóch spotkaniach z wykonawcą linii Piła Krzewina – Plewiska. O inwestycji rozmawiano w Gębicach i Marunowie. Wykonawca zaproponował skorygowany przebieg linii, który we fragmentach odbiega od trasy istniejącej linii 220 kV. Mieszkańcy zgłosili uwagi do trasy linii.
więcej »

Spotkania z mieszkańcami gminy Ujście

Wykonawca linii rozpoczął konsultacje na terenie gminy Ujście. Pierwsze spotkanie, 20 września odbyło się w Węglewie, drugie dzień później w Chrustowie. Rozmawiano o przebiegu linii, jej oddziaływaniu i harmonogramie prac.
więcej »
Strona: 123456789101112
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna