Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Analiza kolejnego wariantu trasy linii w Rokietnicy

Przedstawiamy wyniki analizy kolejnej wersji trasy na obszarze gminy Rokietnica (nazwa 1 TER). Propozycję przekazano wykonawcy podczas zebrania z mieszkańcami gminy 15 września.

Wykonawca przekroczył deklarowany dwutygodniowy termin oceny propozycji ze względu na to, że w terenie rozpoczęto budowę stacji benzynowej. Oznaczało to konieczność ominięcia obiektu i we fragmencie przeprojektowanie trasy. Wrysowanie propozycji na mapy poprzedziły wizje lokalne projektantów. Materiał jest już dostępny wraz z mapą.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna