Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Będzie kolejne spotkanie z mieszkańcami Szamotuł. Wykonawca zaprezentuje korekty trasy linii.

Zgodnie z ustaleniami po spotkaniach z mieszkańcami Szamotuł wykonawca linii Piła Krzewina – Plewiska przygotował korekty trasy linii na terenie gminy. Mieszkańcy Szamotuł będą mogli ocenić skorygowany przebieg już 15 listopada, we wtorek, o godzinie 19.00. Mapę z aktualną propozycją przebiegu linii zamieszczamy w linku.

Po korektach przebiegu dwukrotnie zwiększono odległości projektowanej linii od nowopowstającej zabudowy na terenie Kąsinowa oraz istniejącej na terenie Witoldzina. Dziś odległość od najbliżej zabudowy wynosi 350 metrów. Linia przebiegać będzie bliżej dawnych budynków PGR w Kąsinowie. Linię skorygowano również na obszarze leśnym w Witoldzinie, odsuwając ją głębiej w kompleks leśny. Obecny przebieg zakłada poprowadzenie trasy w odległości ponad 3,0 km od centrum Pamiątkowa. W związku z pytaniami o wycinkę lasu, wykonawca pracuje nad rozwiązaniem, które z jednej strony pozwoli wykorzystać naturalną zasłonę leśną dla linii, z drugiej do minimum ograniczona zostanie wycinka. Również o rozwiązaniach w tym zakresie będzie można porozmawiać na spotkaniu w Szamotułach.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada, o godzinie 19.00 we wtorek, w świetlicy wiejskiej w Pamiątkowie. W związku z przebiegiem ostatnich spotkań na terenie gminy Szamotuły wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą, aby w spotkaniu udział wzięli wyłącznie mieszkańcy gminy Szamotuły.

Po konsultacjach oś linii Piła Krzewina- Plewiska zostanie przesunięta w strone opuszczonych budynków PGR.

Pomarańczowa flaga symbolizuje proponowane miejsce prekroczenia drogi

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna