Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Czarnków uchwala studium

Pod koniec września kolejna gmina usankcjonowała inwestycję w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Równolegle do toczących się prac planistycznych przedstawiciele terenowi Wykonawcy pozyskują kolejne zgody właścicieli na poprowadzenie linii przez nieruchomości prywatne.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna