Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Czarnków. Rozpoczęto procedury planistyczne

Podczas sesji Rady Gminy wszyscy obecni podjęli uchwały inicjujące proces planistyczny na terenie gminy Czarnków. Linia na terenie gminy będzie krótsza o około 1,5 kilometra i będzie liczyć 12, 5 km. Przebieg skorygowano w procesie konsultacji społecznych. 14 kilometrowy odcinek linii 220 kV zostanie zdemontowany po wybudowaniu nowej linii. Inwestycja zakończy się w 2021 r.

 


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna