Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Firmy

W budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska zaangażowanych jest kilka podmiotów. Wśród nich kluczowy jest Inwestor, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., oraz Wykonawcy - konsorcjum firm IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. i ENPROM HVL Sp. z o.o.

INWESTOR-ZAMAWIAJĄCY:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.(PSE S.A.) – są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne.

PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 15 000 kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl
KONSORCJUM WYKONAWCÓW:


Lider konsorcjum:


 
IDS Energetyka Sp. z o.o.


IDS Energetyka Sp. z o.o. (spółka należąca do IDS-BUD S.A.) – to spółka powstała w związku z prężną rozbudową jednej z największych polskich firm budowlanych – IDS-BUD S.A., która wspiera ją swoim doświadczeniem. IDS-BUD skupia w swoich szeregach doświadczonych pracowników o wysokich kwalifikacjach. Inżynierowie spółki oraz jej pozostała kadra pracowali przy wielu projektach w kraju, takich jak: budowa linii 400 kV Ełk – Granica, budowa Mostu Północnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, CH Auchan, III nitki rurociągu „Przyjaźń́”, rurociągów dla PKN Orlen SA, Grupy Lotos i wielu innych.

www.ids-bud.pl


Członek konsorcjum:


ENPROM HVL Sp. z o.o.


ENPROM HVL Sp. z o.o. (spółka należąca do grupy ENPROM) – grupa ENPROM HVL to prężna firma gwarantująca najwyższą jakość́ wykonywanych usług w branży elektroenergetycznej na rynku polskim i zagranicznym. Realizuje liczne kontrakty dla PSE S.A., jak również̇ polskich spółek dystrybucyjnych. Firma opiera się̨ na doświadczonej, rzetelnej i doskonale wyszkolonej kadrze zarządzającej i nadzorującej prace, a także pracownikach o wysokich kwalifikacjach i długim stażu w branży elektroenergetycznej. Wieloletnie doświadczenie kadry oraz bogate zaplecze techniczno-sprzętowe pozwalają̨ przedsiębiorstwu na skuteczną realizację wszelkich zadań́ z zakresu budowy, przebudowy oraz remontów linii wysokich napięć́.

www.enprom.pl

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna