Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Gminy Chodzież i Kaczory rozpoczęły procedury planistyczne

3 lutego, radni gmin Chodzież i Kaczory jako pierwsi podjęli uchwały o rozpoczęciu procedur planistycznych dla linii Piła Krzewina - Plewiska. W obydwu przypadkach jednogłośnie.


Jeszcze w lutym kolejne gminy podejmą stosowne uchwały, które umożliwią wpisanie linii Piła Krzewina - Plewiska do ich  dokumentów planistycznych.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna