Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Harmonogram inwestycji

Prace budowlane to w istocie końcowy etap inwestycji. W stosunku do całego czasu przeznaczonego na projekt, montaż konstrukcji zajmuje zwykle niewiele ponad rok. Poprzedzają go: inwentaryzacja uwarunkowań terenowych, konsultacje społeczne, uzgodnienia planistyczne, rozmowy z właścicielami nieruchomości, na których działkach lokalizowana będzie linia, a także równolegle trwające procedury środowiskowe. Cała inwestycja potrwa 5 lat.

Aglomeracja Poznania to obszar o ogromnej dynamice rozwoju. Tempo zmian powoduje, że właściwie żadna mapa nie jest do końca aktualna. Dlatego przez kilka miesięcy opracowywaliśmy szczegółowe mapy terenu od Poznania aż do Piły. Badaliśmy zapisy dokumentów planistycznych, inwentaryzowaliśmy wszystkie miejsca, gdzie możliwe jest zlokalizowanie linii. Analizowaliśmy w szczególności obszary rozwoju zabudowy. Wykonaliśmy ogromną pracę przygotowawczą, dzięki której teraz możemy przystąpić do procesu konsultacyjnego z rzetelną wiedzą na temat uwarunkowań terenu.


 Jakub DębskiKonsultacje społeczne to proces, w trakcie którego poznajemy opinie mieszkańców, władz gminy oraz wszystkich tych, którzy interesują się inwestycją i chcą z jakiegoś względu mieć wpływ na jej kształt. Chcemy  porozmawiać z każdym i wierzę, że te rozmowy pomogą nam ustalić najlepszy możliwy przebieg linii. Podstawą konsultacji jest rzetelna informacja o szczegółach projektu. Dlatego dużą część pracy z Państwem przeznaczymy na to, żeby przekazać dokładne informacje o tym, co robimy i na jakich zasadach się to odbywa. Zgromadzone od Państwa informacje i opinie pomogą wybrać ostateczny wariant linii.


Jacek Miciński

 

Dla inwestycji celu publicznego przewidziano kilka różnych rozwiązań prawnych. Będziemy wnioskować o wprowadzenie linii do studiów i miejscowych planów, ponieważ uważamy, że ta droga w największym stopniu gwarantuje udział mieszkańców w procedurze lokalizacji inwestycji. 

 

Piotr Mucha

Na trasie linii znajdzie się ogromna liczba nieruchomości. Nie jest wykluczone, że będzie to nawet tysiąc działek, które znajdą się w pasie technologicznym linii. Dla każdej z nich sporządzony będzie operat szacunkowy. Z każdym właścicielem będziemy prowadzić indywidualne rozmowy, bazujące na rzetelnych informacjach o rodzaju gruntu i jego wycenie. Wychodzimy z założenia, że o pieniądzach należy rozmawiać przejrzyście, w oparciu o jednakowe kryterium wyceny. Dlatego będziemy w tym procesie korzystać z wiedzy rzeczoznawców majątkowych.

 

Krzysztof Miłosz

Po ustaleniu przebiegu trasy, niezwłocznie rozpoczniemy prace projektowe. Przed nami trudny etap polegający na pogodzeniu dziesiątek uwarunkowań, począwszy od istniejącej i planowanej zabudowy, poprzez kwestie ochrony środowiska, archeologię, geologię, plany i studia gmin i oczywiście możliwości techniczne poprowadzenia linii. Projekt budowlany wraz z decyzją środowiskową i uzgodnieniami z właścicielami gruntów dadzą nam zielone światło do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Łukasz Nazimek

 

Budowa to duże wyzwanie logistyczne. Trzeba skoordynować dostawy, ustalić trasy dojazdu, znaleźć miejsca na bazy. Wiele zależy od pogody, bo to wpływa chociażby na grząskość terenu. Prace na tym etapie rozpoczniemy od ustalania z właścicielami terenów i gminami tras dojazdu do słupów. W pierwszej kolejności będziemy szukać podwykonawców niektórych prac wśród firm z Wielkopolski. W fazie budowlanej staramy się wykorzystywać potencjał lokalnych i regionalnych firm.

 

Jakub Dębski
Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna