Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Ponowne rozpoczęcie procedur planistycznych w gminie Połajewo

9 listopada 2017 r. Radni Gminy Połajewo ponownie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla trasy linii. Ponowne rozpoczęcie procedur planistycznych związane było z wprowadzeniem korekt do pierwotnego przebiegu linii.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna