Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Komunikacja społeczna

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska to duża inwestycja. Szacowana długość trasy może wynieść nawet 100 km i będzie przebiegać przez kilkanaście gmin. Ustalenie jej przebiegu wymaga spełnienia wielu wymagań środowiskowych, planistycznych, inżynieryjnych, ekonomicznych, a przede wszystkim musi uwzględniać interesy mieszkańców i właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać. Dlatego kluczowe dla ustalenia najbardziej optymalnej trasy linii jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, pozwalających na przekazanie wszystkim zainteresowanym pełnej informacji o planowanej inwestycji.


Konsultacje stwarzają możliwość zgłoszenia Wykonawcy uwag i propozycji dotyczących przebiegu trasy linii. Umożliwiają również zadanie pytań dotyczących szeregu innych zagadnień, takich jak estetyka konstrukcji, ich wysokość czy aspekty środowiskowe. Konsultacje społeczne dają gwarancję, że linia będzie wytyczona w oparciu o jasne i transparentne zasady. Do procesu konsultacji zapraszamy mieszkańców gmin objętych inwestycją, przedstawicieli organizacji społecznych i ekologicznych, władze i reprezentantów gmin, przedstawicieli administracji powiatowej i wojewódzkiej, a także inne instytucje opiniujące projekt.


Zależy nam, aby przedsięwzięcie polegające na budowie tak ważnej dla regionu linii, zostało zrealizowane w porozumieniu z Państwem. W praktycznym wymiarze, proces konsultacji w odniesieniu do linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, to przede wszystkim seria spotkań służących przekazaniu informacji i zebraniu opinii zainteresowanych osób i instytucji. Sam proces poprzedzają rzetelne przygotowania. Po zakończeniu procesu konsultacyjnego Wykonawca, w oparciu o zgromadzoną wiedzę o uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy inwestycji, wybiera możliwie optymalny przebieg linii.


Wszyscy zainteresowani projektem mogą się z nami kontaktować np. pośrednictwem biura prasowego lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały okres prowadzenia inwestycji. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo również na końcu broszury o inwestycji. Materiał w wersji elektronicznej jest do pobrania tu.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna