Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Komunikat w sprawie wyboru trasy linii Piła Krzewina - Plewiska

Uprzejmie informujemy, iż data publikacji wybranego przez wykonawcę wariantu trasy linii uległa przesunięciu. Informacja o przebiegu trasy linii zostanie podana do 11 grudnia, za pośrednictwem strony www. inwestycji.

Wydłużenie terminu związane jest z trwającymi indywidualnymi uzgodnieniami z właścicielami terenów. Obecnie trwają prace optymalizujące przebieg na terenie dwóch gmin. Jednocześnie informujemy, że 30 listopada wykonawca kończy etap zgłaszania uwag do przebiegu trasy. Wszystkie ewentualne propozycje przekazane w tym terminie zostaną przeanalizowane. W związku z tym, że w ostatnich tygodniach pojawiły się propozycje tras zgłaszane anonimowo, wykonawca informuje, że takie warianty nie będą analizowane.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna