Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Ruszyła budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska

Powstają pierwsze fundamenty linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Prace rozpoczęły się 25 czerwca w gminie Połajewo. W lipcu obejmą kolejne dwie gminy: Ujście i Czarnków. Budowa, zgodnie z planami, ma zakończyć się w połowie 2020 roku.

Inwestycja realizowana jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Wykonawca to konsorcjum firm IDS Energetyka i Enprom HVL. Długość linii wynosić będzie przeszło 92 km. 221 słupów stanie w dwunastu gminach Wielkopolski. W czerwcu 2019 r. Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydał pierwsze pozwolenie na budowę dla północnego odcinka linii. Nowe połączenie poprawi pewność zasilania północnej i zachodniej części kraju, umożliwi również sprawny odbiór energii elektrycznej wytwarzanej na farmach wiatrowych w północnej Polsce.

Budowa stanowisk słupowych rozpocznie się od spotkań z właścicielami gruntów, gdzie prowadzone będą prace. Wykonawca przedstawi protokół wejścia na nieruchomość, w którym opisany zostanie jej stan przed rozpoczęciem prac. Omówione zostaną również drogi dojazdowe do miejsca budowy słupa.

Prace rozpoczną się od wykopów pod fundamenty. Teren zostanie oznaczony specjalnymi taśmami ostrzegającymi, gdzie prowadzone są prace budowlane. Ze względu na głębokość wykopów i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców nie wolno przebywać na miejscu budowy słupa.

Ponad połowa fundamentów powstanie z użyciem tak zwanych prefabrykatów, a więc gotowych konstrukcji. W pozostałych przypadkach fundamenty będą wylewane. Zanim rozpocznie się montaż konstrukcji beton musi osiągnąć odpowiednią wytrzymałość. Zwykle trwa to kilka tygodni.

Kolejnym etapem prac będzie skręcanie konstrukcji. Odbywa się na miejscu, z elementów (kątowników) dowożonych do miejsca posadowienia słupa. Wykonanie zawieszenia przewodów planowane jest metodą pod naprężeniem. Pomiędzy słupami rozciąga się tzw. linkę wstępną, a za jej pomocą są przeciągane właściwe przewody. Taki system pozwala na ograniczenie kontaktu przewodów z ziemią i tym samym istotne ograniczenie szkód na działkach. Przewody są rozwieszane zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, tak, żeby zachować bezpieczne odległości do ziemi. W żadnym miejscu przewody nie zostaną zawieszone niżej niż 10 m od ziemi. Ostatnim elementem budowy nowej linii będzie uporządkowanie terenu i wypłata odszkodowań za ewentualne szkody.

Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2021 roku. Po oddaniu nowej linii do użytkowania, zdemontowana zostanie stara, przeszło pięćdziesięcioletnia linia 220 kV.

Gminy, w których rozpoczną się prace zostały o tym poinformowane z wyprzedzeniem. W urzędzie dostępna jest bezpłatna broszura informacyjna dotycząca budowy. Taką publikację otrzyma od Wykonawcy każdy właściciel nieruchomości, gdzie prowadzone będą prace. Jest ona również do pobrania w wersji elektronicznej na naszej stronie.

 

 


 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna