Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Budowa postępuje

Aktualnie w gminie Połajewo, na około 8-kilometrowym odcinku linii trwają prace związane z naciągiem przewodów. W gminie Kaczory prowadzone są natomiast roboty fundamentowe wraz z montażem konstrukcji - 5 z 10 fundamentów jest już gotowych, 3 są w realizacji. Zakończono też montaż 2 słupów.

Na marzec zapanowano montaż przewodów w gminach Czarnków i Ujście.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna