Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Pierwsze pozwolenia na budowę już w czerwcu

Wykonawca złożył pierwsze wnioski o pozwolenia na budowę. Już niebawem poinformujemy Państwa o terminach rozpoczęcia prac. W urzędach gmin i na stronie www. idostępniony zostanie folder informacyjny dla mieszkańców poświęcony budowie. Na stronie na bieżąco będziemy pisać o planowanym harmonogramie prac.

 

 


 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna