Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Skrzynka kontaktowa dla mieszkańców

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy. Prosimy o przesyłanie uwag, pytań lub spostrzeżeń dotyczących inwestycji i bieżących prac w terenie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej kontakt@liniapilaplewiska.pl, formularza kontaktowego lub pocztą tradycyjną na adres Wykonawcy podany w sekcji Kontakt.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna