Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

Obecna linia 220 kV Piła Krzewina – Plewiska jest jednym z elementów tzw. Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To rodzaj szkieletu, systemu naczyń połączonych, zbudowanego z sieci najwyższych napięć (220 kV i 400 kV), który pozwala przesyłać energię po całej Polsce. Oznacza to, że awaria jednego elementu wpływa na pracę całości.

Na KSE składa się 109 stacji elektroenergetycznych i ponad 15 000 km sieci. Podstawa tego systemu, tak jak wspomniana sieć przesyłowa, powstała na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Dziś wymaga pilnej rozbudowy i modernizacji, żeby zagwarantować dostawy prądu do wszystkich, nawet najodleglejszych części kraju. Dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii. Dzięki temu przedsięwzięciu do 2025 roku wybudowanych zostanie ok. 4 000 km nowych sieci najwyższych napięć.

Projektowana właśnie linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest jednym z elementów tego ambitnego zadania, które dziś jest realizowane w kilku województwach jednocześnie. Ten projekt ma pomóc zapewnić dostawy prądu na najbliższe dziesięciolecia oraz stworzyć system przesyłu energii z nowych źródeł, np. farm wiatrowych. Linia, która dotyczy bezpośrednio Państwa gminy, będzie stanowiła filar zasilania dla zachodniej i północnej Polski.


O tym, czy nowoczesna linia jest potrzebna, najlepiej świadczy fakt, że tereny północnej Wielkopolski są zasilane pięćdziesięcioletnią linią 220 kV z Plewisk do stacji Piła Krzewina. Mało tego, linii tej nie można wyłączyć na dłuższy czas, nawet planując taką operację z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzieje się tak, ponieważ ciągle brakuje alternatywnych, nowoczesnych połączeń 400 kV, które łączyłyby południową z północną częścią kraju. Widać to na załączonej mapie przebiegu sieci najwyższych napięć. Dziś, zwłaszcza w Polsce północno-zachodniej, brakuje nowoczesnych linii 400 kV.

 

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna