Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Linia w miejscowym planie gminy Ujście

22 lutego radni gminy Ujście podjęli uchwałę w sprawie przebiegu linii 400 kV na terenie gminy Ujście. To kolejny samorząd, który usankcjonował przebieg linii na swoim obszarze. Wykonawca przybliżył raz jeszcze informacje na temat znaczenia inwestycji, a także zasad ustanawiania służebności. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 
 


 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna