Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Lokalizacja inwestycji

Szacowana długość linii 400 kV Piła – Krzewina Plewiska wyniesie około 100 km. Trasę planuje się wytyczyć przez teren kilku gmin województwa wielkopolskiego.  Finalny wariant trasy zostanie wyłoniony w toku konsultacji społecznych prowadzonych przez Wykonawcę. Aby zapoznać się z przebiegiem proponowanym przez Wykonawcę wystarczy kliknąć tutaj.

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna