Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Ludzie projektu

Tak duża inwestycja wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Projekt realizuje konsorcjum firm budowlanych IDS ENERGETYKA i ENPROM HVL. Wspierają nas firmy, które na co dzień zajmują się ochroną środowiska, procedurami planistycznymi, uzgodnieniami formalnoprawnymi, a także konsultacjami społecznymi. Cały zespół liczy kilkadziesiąt osób. Nadzór nad projektem sprawują zarządy firm IDS ENERGETYKA i ENPROM HVL.

Osoby, z którymi będą Państwo spotykać się najczęściej w toku realizacji inwestycji, to:

Krzysztof Miłosz (IDS ENERGETYKA) – dyrektor, nadzoruje całość inwestycji,

Jakub Dębski (ENPROM HVL) – kierownik projektu,

Łukasz Nazimek (ENPROM HVL) – projektant linii,

Piotr Cyran (ENPROM HVL) – projektant linii,

Piotr Mucha (INPLUS Energetyka) – dyrektor ds. formalnoprawnych,

Jacek Miciński (FORWARD PR) – rzecznik prasowy inwestycji.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna