Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Polski system przesyłu na tle Europy

Budowa nowych linii elektroenergetycznych, takich jak 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, nabiera szczególnego znaczenia, gdy spojrzymy na mapę napowietrznych sieci przesyłowych pozostałych państw Europy. To ważne, bo rozwój infrastruktury przesyłowej warunkuje także rozwój ekonomiczny. Nowe zakłady produkcyjne czy przedsiębiorstwa wymagają, oprócz dróg i potencjału ludzkiego, również stabilnych dostaw prądu. Wskaźnikiem rozwoju sieci jest jej długość w przeliczeniu na 1 000 km2. W Polsce ten wskaźnik oscyluje na dość niskim poziomie 41 km. Dla porównania w Niemczech długość napowietrznych linii 220 kV i 400 kV przekracza 100 km na 1 000 km2. We Francji ten współczynnik sięga 90 km. W bliskich nam Czechach to ponad 70 km. Dziś nasi sąsiedzi dysponują gęstą siecią połączeń elektroenergetycznych, która zapewnia im bezpieczeństwo dostaw prądu tak dla gospodarstw domowych, jak i przemysłu.

 

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna