Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Postęp prac w lutym

Zakończyły się już wszystkie prace związane z budową fundamentów i konstrukcji słupów. Na ostatnich odcinkach, w tym w gm. Tarnowo Podgórne, trwają jeszcze prace naciągowe. Linia, na odcinku od słupa Ob22 do stacji Piła Krzewina, została odebrana przez Zamawiającego i oddana do ruchu próbnego.


Równolegle prowadzone są prace demontażowe. Dotychczas zdemontowano 51 słupów istniejącej linii 220kV Piła Krzewia - Plewiska, na terenach gmin Kaczory, Ujście, Połajewo, Oborniki, Dopiewo i Tarnowo Podgórne.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna