Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Postęp prac w marcu

Wykonawca zakończył już wszystkie prace związane z naciągiem przewodów. Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe, w tym m.in. montowane są odstępniki tłumiące, których zadaniem jest ograniczenie szumu towarzyszącego pracy linii. Dzięki odstępnikom przewody nie będą się ze sobą stykać, przez co dźwięk wydawny przez linię zostanie ograniczony.

Równolegle nadal trwają prace demontażowe na linii 220 kV (aktualnie prowadzone są w gm. Połajewo). Dotychczas zdemontowano około 35% linii. 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna