Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Przebieg wariantów linii na podkładzie map ewidencyjnych

Ze względu na Państwa pytania o przebieg linii przez konkretne działki wykonawca prosi o kierowanie takich zapytań na adres kontakt@liniapilaplewiska.pl  lub pocztą do siedziby firmy IDS ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa z dopiskiem „konsultacje linia Piła Krzewina – Plewiska”.

W zapytaniu uprzejmie prosimy o podanie numeru działki lub działek, które Państwa interesują, a także nazwy gminy i miejscowości gdzie położona jest nieruchomość. Czas odpowiedzi będzie zależny od liczby zapytań, nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

Jednocześnie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach. Po każdym z nich można spotkać się z projektantem linii i na bieżąco na mapach zlokalizować interesujące Państwa nieruchomości.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna