Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

PSE podejmują działania na rzecz ochrony rybołowa

PSE wraz z Lasami Państwowymi rozpoczynają kolejny etap działań na rzecz ochrony rybołowów, które należą do jednego z najrzadziej występujących gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. Na pięciu wybranych konstrukcjach, m.in. w ciągu liniowym biegnącym od stacji Plewiska, zainstalowane zostaną specjalne platformy, umożliwiające ptakom budowę swoich gniazd lęgowych.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj.
 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna