Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Rada Gminy Oborniki wycofuje poparcie dla wariantu nr 1

29 grudnia radni gminy Oborniki podjęli uchwałę, w której zmienili swoje wcześniejsze stanowisko z listopada 2015 roku i wycofali poparcie dla budowy nowej linii 2 x 400 kV Piła Krzewina – Plewiska po trasie istniejącej linii 220 kV. Zmiana związana jest z pojawieniem się nowego, korzystniejszego przestrzennie przebiegu ww. projektowanej linii wg wariantu VII. W uzasadnieniu do uchwały można przeczytać również, iż zmiana z powodów społecznych, gospodarczych, ekonomicznych i ekologicznych celowe jest według proponowanego przez Generalnego Wykonawcę Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A - IDS Energetyka Sp. z o.o. wariantu VII.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna