Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Radni Chodzieży rozmawiają z Wykonawcą o linii

25 sierpnia, zespół Wykonawcy w składzie Jakub Dębski, kierownik projektu, Piotr Mucha, dyrektor ds. formalno-prawnych, Tomasz Grzegrzółka, specjalista ds. formalno prawnych i Jacek Miciński, rzecznik inwestycji spotkali się z radnymi gminy Chodzież. W spotkaniu udział wzięła wójt gminy, pani Kamila Szejner. Rzecznik inwestycji przedstawił szczegóły projektu i harmonogram, poinformował o kryteriach jakie brane są pod uwagę przy wyborze propozycji trasy. Dyrektor Piotr Mucha szczegółowo omówił przebieg linii, której krótki kilometrowy fragment zostanie zlokalizowany w gminie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej linii 220 kV. Ta zostanie rozebrana po wybudowaniu nowoczesnego połączenia 400 kV. Ustalono, że przedstawiciele Wykonawcy spotkają się z właścicielami nieruchomości, przedstawią im koncepcję poprowadzenia trasy linii i zbiorą uwagi mieszkańców na ten temat. Po spotkaniu wykonawca spotka się z radnymi i jeśli trasa linii spotka się z aprobatą uruchomione zostaną procedury planistyczne dla inwestycji.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna