Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Radni Gminy Kaźmierz spotkali się z Wykonawcą linii

27 czerwca, na zakończenie sesji Rady Gminy Kaźmierz, Wykonawca linii Piła Krzewina - Plewiska zaprezentował tzw. Wariant 7 przebiegu linii. Na terenie gminy jest to niespełna 2-kilometrowy odcinek linii, który przebiega w 99% przez tereny rolne, z dala od jakiejkolwiek zabudowy.


W przeciwieństwie do Wariantu 6, Rada Gminy pozytywnie odniosła się do proponowanego przez Wykonawcę przebiegu. Po krótkiej prezentacji inwestycji Radni Kaźmierza pytali o szczegóły projektu. Rozmawiano o różnych rozwiązaniach prawnych umożliwiających realizację tego typu przedsięwzięć. W odpowiedzi na pytania radnych Wykonawca podkreślał, że będzie się starał  unikać korzystania z tzw. specustawy przesyłowej, ponieważ jego zdaniem, w procesie konsultacyjnym możliwe jest wytyczenie trasy linii z udziałem społeczeństwa. Wykonawca zapowiedział również, że po zakończeniu procesu konsultacyjnego w pozostałych gminach, przystąpi do składania wniosków o wprowadzenie linii do dokumentów planistycznych gmin, w tym gminy Kaźmierz.


Radni pytali również skąd wzięła się koncepcja trasy linii W6, która wzbudziła tak ogromne protesty. Jacek Miciński, rzecznik inwestycji wyjaśnił, że był to, podobnie jak pięć pozostałych,  wariant poglądowy, natomiast Wykonawca rozpoczął projektowanie trasy właściwie od początku. Wariant 7 jest efektem tych kilkumiesięcznych prac inwentaryzacyjnych, jakie wykonały firmy IDS ENERGETYKA i ENPROM HVL.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna