Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Radni Gminy Ujście zapoznali się z propozycją trasy linii

30 czerwca, w siedzibie Urzędu Gminy Ujście, przedstawiciele Wykonawcy spotkali się z radnymi gminy oraz burmistrzem. Rozmawiano między innymi o znaczeniu inwestycji, a także harmonogramie prac. Jacek Miciński, rzecznik inwestycji, zwracał uwagę, że zdecydowana większość czasu przeznaczonego na realizację zadania to kwestie formalno-prawne: uzyskiwanie zgód mieszkańców, uchwalanie studiów i miejscowych planów, opracowywanie raportu środowiskowego, niezbędnego do otrzymania tzw. decyzji środowiskowej.


Najwięcej miejsca poświecono na omówienie propozycji trasy linii Piła Krzewina - Plewiska. Dyrektor Piotr Mucha wyjaśnił, czym kierowano się proponując przebieg linii w Ujściu, który jest bardzo zbliżony do istniejącej trasy linii 220 kV. Wyjaśniono, że w niektórych miejsca wykonano korekty, dzięki czemu udało się odsunąć projektowane konstrukcje słupów od istniejącej zabudowy o kolejne 60 metrów.


Zgodnie z projektem długość trasy linii w gminie wyniesie ok 12,4 kilometra i praktycznie pozostanie bez zmian w stosunku do istniejącej linii. Wykonawca omówił koncepcję pracy z mieszkańcami terenów objętych inwestycją. Ustalono, że już w sierpniu odbędą się pierwsze spotkania z właścicielami, a radni pozytywnie ocenili zaproponowany przebieg linii.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna