Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Środki bezpieczeństwa na budowie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, Wykonawca wprowadził szereg zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Przede wszystkim ograniczono liczbę pracowników znajdujących się na terenie budowy do minimum, a monterów wyposażono w środki do dezynfekcji rąk oraz rękawice ochronne. Ponadto, przed wjazdem na teren budowy każda osoba zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury oraz zdezynfekować ręce. W przypadku odmowy lub, gdy temperatura ciała osoby chcącej wjechać na teren budowy przekracza 38 st. C, wejście na teren budowy jest blokowane, a o każdej takiej sytuacji musi zostać powiadomiony kierownik budowy lub inspektor BHP.


Z uwagi na znaczenie budowanej linii dla zasilania setek tysięcy osób oraz pomimo zmniejszonej liczby pracowników, Wykonawca stara się realizować tę ważną inwestycję możliwie terminowo. Aktualnie prowadzone są prace naciągowe na odcinku około 17 km, na terenie gmin Ujście, Czarnków oraz Połajewo. Ukończono też montaż konstrukcji słupowych na 163 stanowiskach, a fundamentów na 177 stanowiskach.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna