Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Rozpoczęcie procedur planistycznych w gminie Kaźmierz

19 lutego br. Radni Gminy Kaźmierz przyjeli uchwałę intencyjną w sprawie wprowadzenia trasy linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjęta uchwała intencyjna rozpoczyna procedurę planistyczną, która potrwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna