Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Rozwiązania techniczne i technologiczne

Linia na terenach niezalesionych, głównie rolnych, będzie składała się ze słupów kratowych i łączących je przewodów. Typowa rozpiętość przęsła, czyli odległość między dwoma słupami, będzie wynosiła od 350 do 450 m. W uzasadnionych przypadkach można starać się skrócić lub wydłużyć odległości przęseł, tym samym nieco obniżając lub podwyższając konstrukcje słupów. Wówczas jednak trzeba liczyć się z tym, że muszą być one rozstawione gęściej lub rzadziej. O tym będziemy rozmawiać w toku konsultacji społecznych.  

Słupy

W projekcie zastosowane zostaną słupy kratowe o wysokości od 49 do 65 m. Te niższe konstrukcje mogą pojawić się na terenach o gęstej zabudowie. Zostaną zaprojektowane specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Wysokość 60–65 m to typowa konstrukcja słupa 400 kV i takie pojawią się na terenach oddalonych od zabudowy. W szczególnych przypadkach, takich jak krzyżowanie innych linii elektroenergetycznych, może zaistnieć konieczność podwyższenia pojedynczych słupów.


Przewody

Przewody fazowe zostaną zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom tzw. ulotu elektrycznego, co z kolei zmniejszy poziom zakłóceń akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi między wierzchołkami wszystkich słupów zostaną zawieszone dwa przewody odgromowe.


Odległość przewodów od ziemi

Odległość pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią przy ekstremalnych warunkach pogodowych nie będzie mniejsza niż 10 m w najniższym punkcie, czyli w środku przęsła. Odpowiada to wysokości ok. czwartego piętra w bloku mieszkalnym. Przez ekstremalne warunki rozumie się utrzymujący się upał w połączeniu z maksymalnym obciążeniem prądowym linii. Niezależnie od tego, czy kiedykolwiek wystąpią, nawet największe maszyny rolnicze będą mogły bezpiecznie pracować́ pod linią. W stosunku do istniejącej linii 220 kV przewody będą zawieszone wyżej o ok. 4 m.

Pas technologiczny

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji linii 400 kV rezerwuje się tzw. pas technologiczny
o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). W jego obszarze obowiązuje zakaz budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W pasie technologicznym nie można też sadzić drzew i krzewów, które osiągają wysokość większą niż 4 m. Za utrzymanie pasa odpowiada Inwestor. Nie ma natomiast żadnego zakazu przebywania pod linią, ponieważ dopuszczalny dla ludzi poziom pola elektromagnetycznego w żadnym miejscu nie zostanie przekroczony. Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą̨ zgodne z normą PN-EN 50341.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna