Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Są pierwsze wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnych dla linii

Wykonawca złożył do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pierwsze wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnych. Dotyczą one północnego fragmentu linii o długości ok 40 kilometrów, przebiegającego przez teren gmin Ujście, Połajewo i Czarnków.

 

 


 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna