Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Spotkanie informacyjne z władzami gminy Oborniki

15 czerwca przedstawiciele Wykonawcy spotkali się z burmistrzem i radą gminy Oborniki. Wykonawca omówił szczegółową proponowaną koncepcję poprowadzenia trasy nowej linii, tak zwany wariant 7. Rozmawiano o znaczeniu inwestycji, firmach zaangażowanych w projekt, a także zasadach lokalizacji tego typu inwestycji.

Ponieważ w gminie Oborniki doszło do dynamicznego rozwoju zabudowy w sąsiedztwie istniejącej linii 220 kV Wykonawca zaproponował nowy przebieg linii 400 kV. Wykorzystanie istniejącej trasy oznaczałoby nie tylko konieczność wyburzeń, ale również zlokalizowania linii na najbardziej rozwojowych terenach gminy, gdzie powstaje najwięcej dziś zabudowy mieszkaniowej. Proponowana korekta zakłada przesunięcie trasy na zachód gminy.  

Wykonawca po spotkaniu z radą zapowiedział, że już niebawem rozpoczną się pierwsze spotkania z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej linii.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna