Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Spotkanie z mieszkańcami gminy Chodzież

Blisko godzinę trwało spotkanie Wykonawcy linii z przedstawicielami władz gminy Chodzież i mieszkańcami terenów, na których planowana jest budowa nowej linii Piła Krzewina- Plewiska. Chodzi o kilometrowy odcinek nowego połączenia, które powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej linii 220 kV. Ta, po wybudowaniu i włączeniu nowej linii zostanie rozebrana. Wykonawca przedstawił mapę, na której pokazano fragment linii, który przebiega przez gminę. Odległości od najbliższej zabudowy w przypadku gminy Chodzież  wynoszą około kilometra. Mieszkańcy pytali przede wszystkim o kwestie ciągłości dostaw prądu w czasie budowy. W imieniu Wykonawcy wypowiadali się: Piotr Mucha, dyrektor ds. formalno-prawnych i Jacek Miciński, rzecznik inwestycji.

Wykonawca zapewniał, że prace budowalne nie spowodują przerw w dostawach energii. Rozmawiano także o znaczeniu linii, a także planach rozwoju sieci przesyłowej na terenie całego kraju. Wójt gminy p. Kamila Szejner pytała o podatki, jakie zasilą budżet gminy z tytułu posadowienia linii na jej obszarach. Dyrektor Piotr Mucha powiedział, że będzie to kwota ok. 70 000 złotych rocznie. Rzecznik inwestycji, Jacek Miciński wyjaśniał jak przebiegać będą rozmowy z właścicielami, informował, że każdy otrzyma operat szacunkowy i na tej podstawie wypłacane będą odszkodowania za teren, który znajdzie się w tzw. pasie technologicznym, a więc pasie o szerokości 2 x 35 metrów od osi linii.

Cześć spotkania dotyczyła samej budowy. Wyjaśniano, że stan dróg dojazdowych, zarówno gminnych jak i do poszczególnych nieruchomości, będzie dokumentowany przed pojawieniem się ciężkiego sprzętu. Wyjaśniono również, że niezależnie od wynagrodzenia, mieszkańcom przysługiwać będą odszkodowania za ewentualne zniszczenia plonów.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna