Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Trwają rozmowy z właścicielami. Niebawem zakończenie procedur planistycznych w kolejnych gminach.

Przedstawiciele terenowi Konsorcjum prowadzą rozmowy z właścicielami nieruchomości we wszystkich gminach objętych inwestycją. Do końca roku radni gmin Kaczory i Czarnków będą głosować nad przyjęciem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których ujęty został przebieg nowej linii.

 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna