Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.


Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 207,9 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  439,2 mln zł. brutto


Cel:

Celem projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz rozwój sieci przesyłowych w zakresie umożliwienia wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii elektrycznej zlokalizowanych w północnej części kraju. Realizacja inwestycji umożliwi dalszy rozwój i wzmocnienie sieci 400 kV w obszarze północno-zachodniej części Polski, niezbędny dla wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych. 


Efekty:

W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska (czasowo pracująca na napięciu 220 kV), a także rozbudowywana jest stacja 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV oraz stacja 400/220/110 kV Plewiska.


Trasa budowanej linii w ramach projektu będzie przebiegać na terenie województwa wielkopolskiego. Obie rozbudowywane stacje zlokalizowane są również na terenie województwa wielkopolskiego.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna