Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Wybrano trasę linii Piła Krzewina - Plewiska

Wariant realizacyjny linii powstał po blisko rocznym procesie konsultacyjnym, który rozpoczął się od szczegółowej weryfikacji uwarunkowań terenowych, a zakończył spotkaniami z mieszkańcami i władzami gmin objętych inwestycją.

Koncepcja trasy (wariant realizacyjny) opiera się na tak zwany wariancie 7. Wprowadzono do niego kilkanaście zmian i korekt, które zgłaszali mieszkańcy biorący udział w spotkaniach.

Link do raportu z procesu konsultacyjno-informacyjnego (dokument zawiera trasę linii)

Załączniki do raportu można pobrać tutaj

Pytania prosimy kierować na adres kontakt@liniapilakrzewina.pl, lub pocztą tradycyjną na adresy firm.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna