Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Wydano decyzję środowiskową dla inwestycji

1 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska. Wydanie decyzji środowiskowej poprzedziła długotrwała i szczegółowa procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach raportu środowiskowego przeprowadzono m.in. kompleksową inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić czy linia będzie bezpieczna dla środowiska i człowieka. Wydanie decyzji oznacza, że  inwestycję zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a więc z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.
 
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji można znaleźć tutaj.

 

 


 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna