Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Wykonawca spotkał się z mieszkańcami Podlesia

Blisko dwadzieścia osób wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym 29 czerwca, o godzinie 20.00 w Świetlicy Wiejskiej w Podlesiu. Zebranie odbyło się na prośbę radnej reprezentującej obręb Podlesie oraz grupy właścicieli z terenów zlokalizowanych nieopodal istniejącej linii 220 kV.

Jacek Miciński, rzecznik inwestycji, omówił szczegółowo inwestycję, a najwięcej uwagi poświęcono na szczegółowe omówienie trasy. Wykonawca przedstawił koncepcję poprowadzenia linii, która w tym fragmencie gminy przebiega przez tereny leśne. Dyrektor Piotr Mucha wyjaśnił dlaczego podjęto decyzję o korekcie trasy i przesunięciu linii o ponad dwieście metrów na terenie Podlesia. Zaprezentował również całościową korektę w gminie Oborniki, podając szczegółowe statystyki długości linii i zbliżeń do zabudowy.


Poruszano również kwestię oddziaływania linii, a przede wszystkim udziału społeczeństwa w dalszej fazie inwestycji. Jacek Miciński wyjaśniał, że trwać będą procedury, które w swojej istocie zakładają partycypację mieszkańców, mowa o wydawaniu decyzji środowiskowej i uchwalaniu studiów i miejscowych planów. Mieszkańcy pytali również kiedy mogą mieć pewność, że proponowana trasa linii zostanie zatwierdzona. Wykonawca wyjaśnił, że rozpoczyna obecnie fazę konsultacyjną i spotyka się ze społecznościami wszystkich gmin wzdłuż trasy linii. Po zebraniu opinii na temat proponowanego przebiegu i rozważeniu wszystkich uwag, zostanie zaprezentowana ostateczna koncepcja trasy. Proces ten potrwa najpewniej kilka miesięcy.


 Jacek Miciński, rzecznik prasowy inwestycji prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące projektu
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna